Không chỉ đồng hành cùng với khách hàng, chúng tôi còn có mặt trong những chuyến đi từ thiện, kết nối yêu thương đến từng mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận ngay phúc đáp của chúng tôi nếu bạn đang có kế hoạch từ thiện ở đâu đó.

Không cần thiết bạn phải là Tổng Công Ty lớn, Ngân Hàng nổi tiếng hoặc Hội Doanh Nhân ưu tú, chúng tôi sẽ cung cấp phần vận chuyển từ thiện với ước muốn chung tay xây dựng cùng với bạn, để nổi bất hạnh được an ủi và sẻ chia kịp lúc.
Hiện tại chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ doanh nhân ACE, dưới hình thức Caravan, tiếp sức cho trẻ em đến trường.

tu-thien1tu-thien3tu-thien2tu-thien4